Totul 

despre 

fonduri 

europene 

 

     Fondurile structurale ale UE sunt destinate realizării coeziunii economice şi operaţionale şi acţioneazăa pentru eliminarea disparităţii economice şi sociale între regiunile membre UE. Aceste fonduri nerambursabile sprijină programele regionale şi naţionale şi au ca destinaţie finanţarea măsurilor de ajutor structural la nivel comunitar, în scopul promovării regiunilor cu întârzieri în dezvoltare, reconversia zonelor afectate de declin industrial, combaterea şomajului de lungă durată, inserţia profesională a tinerilor sau promovarea dezvoltării rurale.